Prace projektowe

– oczekujemy na zatwierdzenie dokumentacji przez Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie, po uzyskaniu uzgodnienia zostaną kontynuowane prace geologiczne w terenie,

– opracowano Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe, które zwiera m.in.:

  • wielokryterialną analizę porównawczą wariantów zadania inwestycyjnego,
  • część techniczną-drogową
  • część techniczną obiekty inżynierskie
  • analizę i prognozę ruchu
  • opracowania ekonomiczno-finansowe
  • opracowania z zakresu ochrony środowiska
  • raport ze spotkań społecznych