Prace projektowe

W ramach prac projektowych opracowano trzy warianty obwodnicy Piwnicznej, w ciągu drogi krajowej nr 87. Dokonano szczegółowej charakterystyki trzech wariantów obwodnicy pod względem techniczno-ekonomiczno-środowiskowym. Analiza istotnych cech i kolizji poszczególnych wariantów tego przedsięwzięcia wskazuje, że wariant 3 należy wskazać jako rekomendowany: pod względem technicznym, ekonomicznym, środowiskowym, który powstał w wyniku analizy uwag zgłaszanych w trakcie spotkań informacyjnych i posiadający poparcie samorządu terytorialnego.

W dniu 08.03.2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad. W wyniku przeprowadzonego posiedzenia:

  • do dalszych prac projektowych został przyjęty przebieg trasy wg wariantu W3,
  • zaakceptowano podstawowe parametry techniczne projektowanej obwodnicy,
  • wyrażono zgodę na złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • wniosek został złożony do Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój w dniu 12.05.2022r.