Prace projektowe

  • Wykonanie mapy do celów projektowych
  • Wykonanie inwentaryzacji fotograficznej terenu w zakresie inwestycji
  • Wykonanie analizy i prognozy ruchu
  • Opracowanie wariantów obwodnicy
  • Program badań geotechnicznych