Poniżej przedstawiamy przykładowe wizualizacje poszczególnych wariantów.

Przedstawione wizualizację mają charakter poglądowy – docelowe rowiązania projektowe mogą ulec zmianom.

Wariant 1:

Wariant 2:

Wariant 3:

Informujemy, że konsultacje społeczne zostały przedłużone do 02.08.2020 r.

Materiały informacyjno-konsultacyjne dla koncepcji obwodnicy Piwnicznej.

Prezentacja prezentacja

Profil W1 4.1_Profil_W1

Profil W2 4.2_Profil_W2

Profil W3 4.3_Profil_W3

Przekroje 5_Przekroje_typowe

Ankieta 441_Ankieta

Ulotka dot. przejmowania nieruchomości cz.1_ulotka_przejmowanie-nieruchomości

Ulotka dot. procedury odszkodowawczej cz.1_ulotka_procedura-odszkodowawcza

Wariant 1

Wariant 2

Wariant 3