Raport z konsultacji społecznych

Raport

Załącznik 1. Skany wniosków

Załącznik 2. Zestawienie ankiet

Załącznik 3. Odpowiedzi

30 września 2020