Raport z konsultacji społecznych

Z raportem z konsultacji społecznych można się zapoznać w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków.

30 września 2020