Wizualizacje

Poniżej przedstawiamy przykładowe wizualizacje poszczególnych wariantów.

Przedstawione wizualizację mają charakter poglądowy – docelowe rowiązania projektowe mogą ulec zmianom.

Wariant 1:

Wariant 2:

Wariant 3:

16 lipca 2020