Konsultacje społeczne

Informujemy, że konsultacje społeczne zostały przedłużone do 02.08.2020 r.

Materiały informacyjno-konsultacyjne dla koncepcji obwodnicy Piwnicznej. W niniejszych materiałach przedstawiamy 2 możliwości wypełnienia ankiety:

– pobranie z materiałów poniżej pliku o nazwie: 441_Ankieta, a następnie wydrukowanie, wypełnienie i przesłanie za pomocą wiadomości e-mail na adres: biuro@mpmosty.pl

– wypełnienie e-ankiety znajdującej się pod zamieszczonymi materiałami informacyjno-konsultacyjnymi.

Każdego z Państwa prosimy o zdecydowanie się na jedną formę wypełnienia ankiety.

Przesłane, podpisane i zaopatrzone w imię i nazwisko, adres, uwagi, wnioski i zastrzeżenia zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych, uwzględnione.

Data konsultacji społecznych:

Konsultacje będą trwały od 15.06.2020r. do 05.07.2020r., a dyżury Projektanta, będą się odbywać 24.06.2020r. i 01.07.2020r. w Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury im. Danuty Szaflarskiej w Piwnicznej. Godziny konsultacji to 12-18.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w trakcie dyżurów Projektanta zachowane zostaną poniższe środki ostrożności:

  • Będzie zapewniony płyn do dezynfekcji rąk i każda z przychodzących osób będzie miała obowiązek z niego skorzystać,
  • Zarówno projektanci jak i osoby przychodzące będą miały założone maseczki,
  • Osoby będą przyjmowane pojedynczo – max dwie osoby (np. małżeństwo),
  • W przypadku konieczności oczekiwania na konsultacje, pomiędzy poszczególnymi osobami, zostanie zachowany dystans społeczny.

Prezentacja prezentacja

Profil W1 4.1_Profil_W1

Profil W2 4.2_Profil_W2

Profil W3 4.3_Profil_W3

Przekroje 5_Przekroje_typowe

Ankieta 441_Ankieta

Ulotka dot. przejmowania nieruchomości cz.1_ulotka_przejmowanie-nieruchomości

Ulotka dot. procedury odszkodowawczej cz.1_ulotka_procedura-odszkodowawcza

Wariant 1

Wariant 1 przebiega po wschodniej stronie miejscowości i rozpoczyna się na istniejącej DK87 skrzyżowaniem typu rondo w rejonie cmentarza. Następnie przechodzi wiaduktem nad linią kolejową oraz nad drogą w kierunku centrum Piwnicznej. Dalej przebiega łukiem między linią kolejową i rzeką Poprad. W rejonie stacji PKP przechodzi w Estakadę biegnącą nad rzeką Poprad, kładką i równolegle nad ul. Kościuszki, gdzie później przechodzi bezpośrednio w tunel pod górą Mały Kicarz. Po stronie południowej wariant 1 włącza się do istniejącego przebiegu DK87. W tym miejscu zaprojektowano węzeł zapewniający niepełne relacje skrętne: centrum Piwnicznej – Mniszek oraz relację odwrotną z Mniszka w kierunku centrum Piwnicznej.

Wariant 2

Wariant 2 przebiega po wschodniej stronie miejscowości i rozpoczyna się na istniejącej DK87 skrzyżowaniem typu rondo w rejonie cmentarza. Następnie przechodzi wiaduktem nad linią kolejową oraz nad drogą w kierunku centrum Piwnicznej. Dalej przebiega między linią kolejową i rzeką Poprad. W rejonie stacji PKP przechodzi nad drogą prowadzącą do kładki pieszej. Następnie biegnąc łukiem dalej pomiędzy linią kolejową i rzeką Poprad przechodzi w obiekt mostowy nad rzeką i nad ul. Kościuszki. Wspomniany obiekt przechodzi w drogę prowadzącą łukiem w rozkopie ponad Sanatorium Uzdrowiskowym „Limba” gdzie następuje włączenie do istniejącego przebiegu DK87. W tym miejscu zaprojektowano węzeł zapewniający niepełne relacje skrętne: centrum Piwnicznej – Mniszek oraz relację odwrotną z Mniszka w kierunku centrum Piwnicznej.

Wariant 3

Wariant 3 przebiega po zachodniej stronie miejscowości i rozpoczyna się na istniejącej DK87 skrzyżowaniem typu rondo w rejonie cmentarza. Następnie wznosi się obiektem mostowym przechodzącym w rozkop przebiegając łukiem prowadzącym w kierunku południowym. Po wyjściu z rozkopu przechodzi obiektem nad doliną i bezpośrednio przechodzi w tunel pod górą Węgielnik o długości ok. 470m prowadząc aż do wylotu po południowej stronie zbocza. W tym miejscu tunel przechodzi w estakadę nad ul. Daszyńskiego, linią kolejową i rzeką Poprad schodząc do poziomu terenu po zachodniej stronie szkoły a następnie łukiem na końcu odcinka włącza się do istniejącego układu drogowego poprzez skrzyżowanie typu rondo.

5 czerwca 2020